Procedura zakupu | Hiszpania - Andaluzja  

Andaluzja Nieruchomości

Procedura zakupu

Procedura zakupu nieruchomosci na rynku wtórnym

1.Podpisanie umowy wstępnej (umowa kupna sprzedaży) u pośrednika na terenie Hiszpanii. Umowa ta jest sporządzona w języku hiszpańskim i gwarantuje rezerwację obiektu i wycofanie jej z portali internetowych w Hiszpanii i w Polsce.

Zaliczka na poczet ceny wpłacana jest gotówką lub kartę kredytową przy podpisaniu umowy wstępnej i wynosi 3000 -5000 €.

W umowie wstępnej zostaje ustalony termin aktu notarialnego i konto, na jakie zostanie dokonana wpłata depozytu – 10% wartości nieruchomości.Depozyt wpłaca się w sytuacji gdy termin podpisania aktu notarialnego w biurze notarialnym jest dłuższy niż 30 dni licząc od dnia podpisania umowy rezerwacyjnej

2. Podpisanie aktu notarialnego

Sprawdzeniem i przygotowaniem dokumentacji zajmuje się adwokat wyznaczony przez kupującego do obsługi transakcji. Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów adwokat informuje klienta ze można przystąpić do transakcji. Trwa to około 2 tygodni

Przed podpisaniem aktu notarialnego należy wpłacić  pozostałą część ceny za nieruchomość na koto kancelarii adwokackiej która nas reprezentuje

Akt notarialny jest podpisywany w języku hiszpańskim. Dla potrzeb klienta zamawiany jest tłumacz. Notariusze bardzo skrupulatnie sprawdzają wszystkie dane i w przypadku nieścisłości lub wątpliwości nie podpisują aktu notarialnego aż do wyjaśnienia.

Przy podpisywaniu aktu notarialnego może być obecny adwokat klienta.

Wszystkie nazwiska osób obecnych przy podpisaniu aktu notarialnego są ujęte w umowie.

UWAGA-  po podpisaniu aktu nie otrzymujemy odpisu aktu do ręki, notariusz w naszym imieniu dokonuje wszystkich czynności związanych z wpisaniem nabywcy do księgi wieczystej i dokonuje w naszym imieniu wszelkich opłat i rejestracji. Po około 2-3 miesiącach otrzymujemy od kancelarii adwokackiej komplet dokumentów w tym oryginał aktu notarialnego i potwierdzenie wpisu w księdze wieczystej i dokonania wszelkich opłat skarbowych i sądowych

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NA RYNKU PIERWOTNYM

1.Podpisanie umowy wstępnej (umowa kupna sprzedaży).

Umowa podpisywana jest między klientem a Deweloperem

Zaliczka wpłacana przy podpisaniu umowy wynosi 3000 – 5000€.
Umowa ta gwarantuje rezerwację obiektu.

W umowie wstępnej ustalany jest termin wpłaty własnego udziału (30-40%) na konto dewelopera.

Termin wizyty u notariusza u celu podpisania aktu notarialnego uzależniony jest od terminu realizacji danej inwestycji i odbioru kluczy.

Kredyt zostaje uruchomiony w momencie odbioru kluczy i podpisania aktu notarialnego.

Pieniądze na zakup nieruchomości nie muszą być przelewane z polskiego banku, mogą pochodzić z innych banków światowych lub mogą zostać wpłacone gotówką.